EN | TH

บริษัท นอร์แมน แอดฮีซีฟ จำกัด

เป็นผู้ผลิต พัฒนาและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทกาวเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น งานชิ้นส่วนยานยนต์ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานเฟอร์นิเจอร์บ้าน งานเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน งานเครื่องหนัง งานบรรจุภัณฑ์ งานรองเท้า งานฉลากต่างๆ งานที่นอน งานพรม เป็นต้น

สินค้าและบริการของเราเป็นที่รู้จักดีและได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรม อย่างกว้างขวาง บวกกับประสบการณ์ในการพัฒนากาวเพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม มายาวนานกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพและบริการของเรา ภายใต้ตราสินค้าของ ตนเอง NORMAN ADHESIVE